Beweging-Spiegeling

Beweging in foto’s, bijvoorbeeld door de Intentional Camera Movement (ICM) techniek waarbij de camera tijdens de opname bewust wordt bewogen, kunnen net als met spiegeling of reflectie in de foto een mysterieus, abstract effect opleveren.


E-mail verzonden